Monday, January 11, 2010

OBJEKTIF PKG

 1. Memberi peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.
 2. Melahirkan insan yang berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan
  dan sejahtera.
 3. Meningkatkan prestasi akademik pelajar dalam semua mata
  pelajaran.
 4. Menanam kecintaan kepada ilmu pengetahuan di kalangan warga
  pendidikan.
 5. Mengembangkan potensi individu pelajar melalui pembangunan
  program kokurikulum dan sukan.
 6. Melahirkan pemimpin pendidikan yang berilmu dan berketerampilan
  untuk mengurus sekolah ke arah kecemerlangan.
 7. Meningkatkan kepakaran pegawai-pegawai perkhidmatan
  pendidikan supaya menjadi pendidikan yang lebih berkesan.
 8. Menyediakan prasarana yang cukup dan kondusif bagi pengajaran
  dan pembelajaran.
 9. Menyediakan sistem pengurusan dan pentadbiran yang moden,
  cekap dan berkesan.
 10. Membina perhubungan dan permuafakatan pendidikan yang
  kukuh dan berkekalan dengan agensi-agensi luar bagi menjamin
  pendidikan dapat diteruskan sepanjang hayat.
 11. Memastikan pelaksanaan pembestarian sekolah yang berkaitan dengan
  infrastruktur dan peralatan ICT berjalan dengan lancar dan berkesan.
 12. Memastikan penyelarasan pelaksanaan, pemantauan, penilaian dan pelaporan
  Projek Khas ICT Inisiatif KPM dilaksanakan.
 13. Menyediakan portal / web PKG yang kemaskini dengan maklumat semasa yang
  berinformasi.
 14. Mendapatkan maklumat berkaitan dengan semua sistem aplikasi yang
  digunakan di sekolah dan pengintegrasian data dengan aplikasi lain.
 15. Melaksanakan khidmat bantu dan sokongan teknikal kepada PKG/PTPB/PKG
  dan sekolah dalam semua inisiatif ICT.

OGANISASI PKG LABOK


PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1
Nama : Mohd Robi Bin Mohd Noor
Jawatan : Pegawai Teknologi Pendidikan 1
Alamat :
No Tel : 019-9061454PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIDKAN 2
Nama : Muhammad Bin Robuna
Jawatan : Pegawai Teknologi Pendidikan 2
Alamat:
No Tel : 019-9337169
JURUTEKNIK KOMPUTER

Nama : Muslinda Binti Mustapha
Jawatan : Juruteknik Komputer
Alamat : PT 304 Kg Teluk Kemunting
16020 Bachok,
kelantan Darul Naim
No Tel : 013-9188475PEMBANTU TADBIR
Nama : Muhammad Zamiri Bin Yusoff
Jawatan : Pembantu Tadbir
Alamat :
No Tel : 019-9972863
PEMBANTU RENDAH AM

Nama : Hazemi Bin Mahmood
Jawatan : Pembantu Rendah Am
Alamat :
No Tel :